Избор на категория
Вашата количка

Торове и почвени субстрати

Тор е всяко вещество с естествен или изкуствен произход, което се прилага в почвата за да предоставя едно или повече хранителни вещества от съществено значение за растежа на растението. Съществуват много видове торове, както естествени, така изкуствени (минерални) .
Торовете обикновено предоставят в различни пропорции:

Три основни макроелемента
Азот (N): растеж на листата
Фосфор (P): спомага за образуването на корени, цветове, семена, и плодове
Калий (K): за растеж на стеблото, подобрява сокодвижението на растението, подпомагане на цъфтежа и плододаването.
Три вторични макроелемента
Калций (Ca)
Магнезий (Mg)
Сяра (S)

Микроелементи: мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo), цинк (Zn) и бор (B). Понякога се добавят и силиций (Si), кобалт (Co) и ванадий (V).
Торовете се класифицират по няколко начина.

Класифицират се според това дали предоставят един елемент, при което се класифицират като единични торове. Комбинираните (сложните) торове предоставят два или повече елемента. Понякога торовете се класифицират като минерални (неорганични) или органични. Минералните нямат въглерод-съдържащи вещества освен карбамиди. Органичните обикновено представляват рециклирана растителна или животинска материя – оборски тор, птичи тор, компост. Минералните торове понякога се наричат изкуствени торове, тъй като различни химични обработки са нужни за производството им.

от 1 до 32 от общо 54 резултата (2 стр.)