Избор на категория
Вашата количка

Общи условия

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в www.agro-apteka.bg.

Използвайки онлайн магазина www.agro-apteka.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Аубриета ООД, ЕИК: 204109522, седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 1, бл. 39, вх. 4, ап.10, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.agro-apteka.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН.

Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.agro-apteka.bg, ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.agro-apteka.bg, или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.agro-apteka.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.
Продажбата на препарати за растителна защита се осъществява само след консултация с агроном – специалист.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Аубриета ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.agro-apteka.bg


Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.


Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Аубриета ЕООД,
ЕИК: 204109522:
3. Седалище и адрес на управление на доставчика: Аубриета ООД, ЕИК: 204109522: гр. София, жк. Младост 1, бл. 39, вх. 4, ап.10
4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София, жк. Младост 1, бул. Андрей Сахаров 11, ТК Рея
5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Можете да я проверите в „Условия на доставка“
6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.
7. Условия на плащане, доставка и изпълнение
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”
8. Несъответствия на стоките и рекламации.
Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.
В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.
При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0894390723. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.
В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.agro-apteka.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.
9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
Поради естеството на продуктите, които МАГАЗИНА продава НЕ СЕ ПРИЕМАТ рекламации на отворени опаковки на продуктите.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено с цел обработка и изпълнение на Вашата заявка за продукти.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.
Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време, при желание от тяхна страна.

Търговски марки

Използваните търговски марки(Лого и снимки) са собственост на МАГАЗИНА и са защитени от авторското право.