ОПТИКА ТРИО


Оптика Трио е листен, системен, селективен хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.
Цена: 6.30 лв.
Поръчайте

Внимание: Продукта е Втора професионална категория -  може да се прилага от
потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР.

Плевелите са най-чувствителни към ОПТИКА ТРИО по време на активното си
нарастване, при топли и влажни условия. При наличие на едногодишни плевели най-добри
резултати се получават при третиране на плевелите в ранна фаза на развитие, когато
болшинството от тях са поникнали. При наличие на проблеми с многогодишни плевели
(паламида) третирането би могло да се извърши по-късно, близо до фаза цъфтеж на плевелите.

Плевели в пшеницата и ечемика, които ОПТИКА ТРИО унищожава: Абутилон, бабинец, бабини зъби, врабчово семе, гайтанка, глухарче, галинзога, глушина, дива ряпа, лобода лютиче, млечок, овчарска торбичка, паламида, попова лъжичка, секирче, синап, черно куче грозде, щир, бутрак, венерин гребен, лубеничник, незабравка, мъртва коприва, паламида, ралица, звездица, лепка.
Не третирайте при студено време, слана или почвени замръзвания. Необходимо е третирането
да се извършва при тихо време. При ветровито време, въздушното течение може да пренесе
продукта върху съседни култури и да причини вреда.
Чувствителни са следните култури: домати, маруля, рапица, зеленчуци, ряпа, цвекло, грах,
оранжерийни култури, плодове и украсни. Да не се прилага по време на валеж или когато се
очаква валеж в следващите 2 ч. Да не се валира или бранува културата няколко дни преди и
след третиране. Да не се третират слаби култури, както и посеви повредени от други хербициди
или стрес причинен от неприятели или климатични условия.

ОПТИКА ТРИО не е опасен за последващите култури, както няма и ограничения на
културите които могат да се засяват на площи, третирани с продукта. Периода на полуразпад е
около 24 дни. При необходимост от презасяване на площи, това би било възможно да се
извърши 4 седмици след третирането.

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 310 гр/л дихлорпроп-П + 160 гр/л МЦПА + 130 гр/л мекопроп-П
ОПТИКА ТРИО е разрешен за употреба в Република България срешу едногодишни и многогодишни широколистни плевели в доза: ПШЕНИЦА 150 - 200 мл/дка ЕЧЕМИК 150 - 200 мл/дка Внесен във фаза братене на културите /възможно приложение до фаза втори възел/.

Свързани продукти


АГРИМЕТАЛ


Готова за употреба примамка за голи охлюви.
Код: 1119
Цена: 4.20 лв.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


Тотален системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни
и широколистни плевели.
Цена: 3.80 лв.

НАСА 360 СЛ


Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
Цена: 17.40 лв.

СТОМП АКВА


Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
Цена: 28.80 лв.

КАБРИО ТОП


Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за едновременна борба срещу обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене по лозя
Цена: 65.00 лв.

НИСОРАН 5ЕК


Нисоран 5 ЕК е акарицид с отлично овицидно и ларвицидно действие при голям брой
култури
Цена: 7.00 лв.

СКОР 250 ЕК


Системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие
Цена: 8.20 лв.

НУПРИД 200 СЛ


Системен инсектицид с широк спектър на действие за борба срещу голям брой неприятели по
овощни, полски, зеленчукови, технически и украсни култури
Цена: 4.80 лв.

СИГНУМ


Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие
Цена: 38.00 лв.

ТОПСИН М 70 ВГД


Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу гъбни болести при лозя, овощни, зеленчукови и технически култури
Цена: 3.40 лв.

АКРОБАТ ПЛЮС ВГ


Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури
Цена: 7.40 лв.

АКРОБАТ Р


Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури
Цена: 6.80 лв.

Полезни съвети


Разсаждане на зеленчуци

Месец Май е месеца, в който разсаждаме зеленчуци като домати, пипер, краставици и други.
Виж повече