РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


Тотален системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни и широколистни плевели.
Цена: 4.50 лв.
Поръчайте

Хербицидът Раундъп Класик Про е съвременен препарат, съдържащ глифозат като калиева сол. Хербицидътсе поема от листната маса и се пренася към подземните корени,  осигурявайки контрол и на едногодишните и на многогодишните тревни и широколистни плевели. Ефекта от третирането  се виждат след 7-14 дни или повече, ако растежът е бавен след пръскането. Листни симптоми приемат формата на зачервяване, после пожълтяване на листната маса и първо се наблюдават на тревните плевели, а за да се появят по широколистните плевели се изисква по-дълго време. 

На площи, третирани с Раундъп Класик Про, могат да се отглеждат всички видове селскостопански култури. Когато се смесва с други препарати, трябва да се вземе предвид по-дългият период на изчакване.

   За да се получат оптимални резултати, когато се използва Раундъп Класик Про, плевелите трябва да имат достатъчна листна повърхност и активно да растат. Едногодишните плевели както и широколистни плевели трябва да имат поне 5 см височина. Многогодишните трябва да имат височина 15- 20 см.  
Внимавайте, когато пръскате препарата да не попада върху съседни култури, защото може сериозно да го увреди. Винаги следвайте одобрени дози.
Използвайте 5 до 40 литра вода/дка.
Период от поне 4 часа без дъжд.

Раундъп Класик Про е регистриран за употреба за:

Третиране преди сеитба (засаждане кореноплодни)  или поникване (засаждане), прибиране на реколтата на културата,.грудкови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди,зеленчуци, зърнени култури, царевица, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица срещу едногодишни плевели (под 20 см) в доза 0,1-0,4 л/дка.
Срещу двугодишни плевели 0,4-0,6 л /дка и многогодишни плевели 0,6-1,0 л/ дка.
Приложение с конвенционална наземна техника .Пръска се върху поникналите плевели. Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни. Необходимо количество вода за 1 дка 10 - 40 л . 
Третиране 2 дни преди сеитба / разсаждане/ и 6 дни в случай на многогодишни плевели. При зеленчуци в случай на приложение в доза >0,144 кг а.в. /дка - третиране 7 дни преди сеитба.
Третиране след засяване/ засаждане, преди поникване на културата, при аспержи, зърнени култури, царевица,захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя при едногодишни , двугодишни и многогодишни плевели в доза 0,1-1 л /дка. Карантине срок: 28 дни
Лозя  (по-стари от 4 години), орех, лешник, бадем, цитрусови култури, семкови и костилкови овощни култури, маслини и  киви при  едногодишни плевели (под 20 см) в доза 0,1-0,4 л/ дка , двугодишни плевели в доза 0,4-0,6 л/дка и 0,6-1,0 л/ дка. Карантиния срок при лозата е 28 дни, при всички останали е 7 дни.
Забележка: Приземно приложение с конвенционална наземна техника. Стадий на развитие на плевелите: поникнали .Брой приложения 1-3 (лоза), 1-2 (при орех, лешник и бадем),1- 5(цитруси), 1-3 при всички останали . Необходимо количество вода за 1 дка 20 - 40 л . Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.
Интервал между приложенията (мин): 28 дни.  При случайно напръскаване при бадем и киви има риск от чувствителност, дори и при добре развит ствол.
Разсаждащи се култури (цветя, храсти, декоративни растения, горска топола) при  едногодишни плевели (под 20 см) в доза 0,1-0,4 л/ дка , двугодишни плевели в доза 0,4-0,6 л/дка и 0,6-1,0 л/ дка. 
Забележка: Приложение с конвенционална наземна техника в стадий на плевелите: поникнали . Брой приложения 1-3. Интервал между приложенията (мин): 28 дни . Необходимо количество вода за 1 дка  20 - 40 л . 
Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията При случайно напръскаване риск от чувствителност дори при добре развит ствол .
 Люцерна, ливади : срещу едногодишни плевели (под 20 см) 0,1-0.4 л/дка, двугодишни плевели 0,4-0,6 л/дка и многогодишни плевели 0,6-1,0 л/ дка. 
 Приложение: със селективно оборудване. Стадий на развитие и сезон: плевелите по високи от културата. Необходимо количество вода за 1 дка 20 - 40 л .
Препоръчителна е :техника за намазване и навлажняване/ пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата .
За употреба в: пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели), Незасети земи Угари, Промишлени и градски площи, автомагистрали и пътища, ж.п. линии, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи, и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток срещу едногодишни плевели (под 20 см) 0,1-0.4 л/дка, двугодишни плевели 0,4-0,6 л/дка и многогодишни плевели 0,6-1,0 л/ дка. 
Забележка: Приложение с конвенционална наземна техника .Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели . Брой приложения 1-3. Интервал между приложенията (мин): 28 дни Необходимо количество вода за 1 дка  20 - 40 л .

Не пръскайте върху плевели, които са естествено застаряващи или където растежът е нарушен от суша, високи температури, покритие от прах, наводняване или замръзване при или Непосредствено след прилагане, в противен случай може да се получи слаб резултат. Третирането следва да се проведе при температури не по-високи от 25 С.
 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Глифозат 360 г/л , наличен като 441 г/л (35.3 % w/w) от калиевата сол на глифозат Вид на формулацията: Разтворим концентрат (SL), съдържащ 360 г/п глифозат плюс 72 г/л сърфактант.
За употреба в: пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели), Незасети земи Угари, Промишлени и градски площи, автомагистрали и пътища, ж.п. линии, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи, и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток, лоза, овощни градини и др.

Свързани продукти


НАСА ТАФ


Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
Цена: 12.00 лв.

СТОМП АКВА


Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
Цена: 30.00 лв.

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК


Дуал Голд 960 ЕК е селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели.
Цена: 23.00 лв.

ЗЕНКОР 600 СК


Зенкор 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.
Цена: 4.30 лв.

ПАНТЕРА 40 ЕК


ПАНТЕРА 40 ЕК е системен селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни земеделски култури. Притежава изключителна ефективност и пълен контрол на самосевките от житни култури.
Цена: 10.60 лв.

ШАРПЕН 33 ЕК


Шарпен 33 ЕК е селективен хербицид с почвено и листно действие.
Цена: 5.50 лв.

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС


ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС е селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури по време на вегетация
Цена: 10.00 лв.

Хербоксон ТОП


Хербоксон ТОП е селективен листен хербицид със системно действие за борба с широколистни плевели в житни култури.
Код: 1119
Цена: 4.40 лв.

Магнето Топ 464 СЛ


Магнето Топ 464 СЛ е селективен, листен, системен хербицид  за борба с широклистни плевели в т.ч и устойчивите на 2, 4 Д при житните култури.
Код: 1120
Цена: 6.00 лв.

Полезни съвети


СХЕМА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

Агроаптека Младост предлага на своите клиенти схема за регулярното пръскане на овощните дръвчета. Схемата е разработена така, че да е максимално опростена и лесна за разбиране дори от любители на овошките.
Виж повече

Видове домати

Разликата между ранни, средно ранни и късни сортове домати
Виж повече