Магнето Топ 464 СЛ


Магнето Топ 464 СЛ е селективен, листен, системен хербицид за борба с широклистни плевели в т.ч и устойчивите на 2, 4 Д при житните култури.
Код: 1120
Цена: 6.50 лв.
Поръчайте
Магнето Топ 464 СЛ е комбиниран, листен, системен хербицид за борба с широколистни плевели, включително и устойчивите на други препарати плевели. Придвижването на препарата в плевелните растения се извършва в две посоки – към кореновата система и към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи до загиване.
Дикамба - 120гр/л и 2,4Д естер 360гр/л
Магнето Топ 464 СЛ е разрешен за употреба в Р. България срещу широколистни в това число и устойчивите на 2,4 Д плевели при: Пшеница- в доза 80- 100мл/дка, внесени във фаза братене на културата. Царевица- в доза 120 мл/дка внесени във фаза 3- 5 лист на кулурата. Срещу: абутилон, амброзия, бабинец, бабини зъби, великденче, войничица,врабчово семе, глухарче, гайтанка, глушина, галинзога, овчарска торбичка, врабчово семе, горуха, дива ряпа, живовлек, киселец, лобода, лепка, казашки бодил, лайка, лютиче, лубеничник, полски мак, магарешки бодил, млечок,мъртва коприва, паламида, пача трева, плюскавче, повитица, подрумче, видове полска ралица,попова лъжичка, свиница, видове секирче, полски синап , татул, щир, черно куче грозде и др.

Свързани продукти


ОПТИКА ТРИО


Оптика трио  е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
Цена: 7.40 лв.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


Тотален системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни
и широколистни плевели.
Цена: 7.00 лв.

НАСА ТАФ


Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
Цена: 12.00 лв.
Вижте детайли

СТОМП АКВА


Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
Цена: 32.00 лв.

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК


Дуал Голд 960 ЕК е селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели.
Цена: 23.60 лв.

ЗЕНКОР 600 СК


Зенкор 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.
Цена: 4.30 лв.

ПАНТЕРА 40 ЕК


ПАНТЕРА 40 ЕК е системен селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни земеделски култури. Притежава изключителна ефективност и пълен контрол на самосевките от житни култури.
Цена: 10.60 лв.

ШАРПЕН 33 ЕК


Шарпен 33 ЕК е селективен хербицид с почвено и листно действие.
Цена: 5.50 лв.

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС


ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС е селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури по време на вегетация
Цена: 10.00 лв.
Вижте детайли

Хербоксон ТОП


Хербоксон ТОП е селективен листен хербицид със системно действие за борба с широколистни плевели в житни култури.
Код: 1119
Цена: 4.50 лв.

Полезни съвети


СХЕМА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

Агроаптека Младост предлага на своите клиенти схема за регулярното пръскане на овощните дръвчета. Схемата е разработена така, че да е максимално опростена и лесна за разбиране дори от любители на овошките.
Виж повече

Видове домати

Разликата между ранни, средно ранни и късни сортове домати
Виж повече