ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС


ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС е селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури по време на вегетация
Цена: 10.00 лв.

Фузилад Форте е селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури по време на вегетация. Благодарение на ISO - link технологията се поема напълно от листата на плевелите и много бързо се разпространява в цялото растение, включително и в коренищата. Развитието на чувствителните плевели спира незабавно, първите симптоми се появяват след няколко дни, а загиването им след приблизително 2-3 седмици. 
Подобрена устойчивост на валежи - дъжд паднал 1 час след пръскане не оказва влияние върху ефекта
Дълбоко проникване в ризомите на коренищните плевели
Спира растежа на плевелите след абсорбиране на активното вещество

Дозите на приложение на Фузилад Форте зависят от вида житни плевели, стадия на развитие в момента на третиране и от местните условия. 
Фузилад Форте е разрешен за употреба при:
РАПИЦА
Самосевки от житни култури
Доза на приложение: 50 мл/дка
Момент на приложение: фаза 1-3-ти лист на самосевките
Карантинен срок: 60 дни

СЛЪНЧОГЛЕД
Едногодишни житни плевели
Доза на приложение: 80 мл/дка - 130 мл/дка
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките
Карантинен срок: 60 дни

ПАМУК 
Едногодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка 
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките
Карантинен срок: 60 дни

СОЯ 
Едногодишни и многогодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките
Карантинен срок: 60 дни

ФЪСТЪЦИ 
За контрол едногодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка 
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките
Карантинен срок: 60 дни

ДОМАТИ 
Едногодишни и многогодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевкитe
Карантинен срок: 60 дни

ПИПЕР 
Едногодишни и многогодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка 
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевкитe
Карантинен срок: 60 дни

КАРТОФИ 
Едногодишни и многогодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка 
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевкитe
Карантинен срок: 60 дни

ТЮТЮН 
Едногодишни и многогодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевкитe
Карантинен срок: 60 дни

ФАСУЛ 
Едногодишни и многогодишни житни плевели
Доза на приложение: 90 мл/дка 
Момент на приложение: фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевкитe
Карантинен срок: 60 дни
Фузилад Форте е ефективен срещу:
Житни плевели:
Балур от коренища 
Балур от семена 
Див овес 
Диво просо 
Едногодишна метлица 
Кокоше просо 
Кощрява зелена 
Кощрява сива 
Кръвно просо 
Лисича опашка 
Райграс видове 

Не третирайте при високи температури (над 25 градуса) поради опасност от намаляване ефекта върху плевелите (поради високата температура устицата на растителните клетки са затворени).

Активно вещество: 150 г/л флуазифоп-П-бутил + сърфактант (ISO-link технология)

Свързани продукти


ОПТИКА ТРИО


Оптика трио  е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
Цена: 7.40 лв.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


Тотален системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни
и широколистни плевели.
Цена: 7.00 лв.

НАСА ТАФ


Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
Цена: 12.00 лв.
Вижте детайли

СТОМП АКВА


Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
Цена: 32.00 лв.

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК


Дуал Голд 960 ЕК е селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели.
Цена: 23.60 лв.

ЗЕНКОР 600 СК


Зенкор 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.
Цена: 4.30 лв.

ПАНТЕРА 40 ЕК


ПАНТЕРА 40 ЕК е системен селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни земеделски култури. Притежава изключителна ефективност и пълен контрол на самосевките от житни култури.
Цена: 10.60 лв.

ШАРПЕН 33 ЕК


Шарпен 33 ЕК е селективен хербицид с почвено и листно действие.
Цена: 5.50 лв.

Хербоксон ТОП


Хербоксон ТОП е селективен листен хербицид със системно действие за борба с широколистни плевели в житни култури.
Код: 1119
Цена: 4.50 лв.

Магнето Топ 464 СЛ


Магнето Топ 464 СЛ е селективен, листен, системен хербицид  за борба с широклистни плевели в т.ч и устойчивите на 2, 4 Д при житните култури.
Код: 1120
Цена: 6.50 лв.

Полезни съвети


СХЕМА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

Агроаптека Младост предлага на своите клиенти схема за регулярното пръскане на овощните дръвчета. Схемата е разработена така, че да е максимално опростена и лесна за разбиране дори от любители на овошките.
Виж повече

Видове домати

Разликата между ранни, средно ранни и късни сортове домати
Виж повече