ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК


Дуал Голд 960 ЕК е селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели.
Цена: 23.60 лв.
Поръчайте

Производител:

Syngenta

Дуал Голд 960 ЕК е доказан в практиката хербицид с висока ефикасност. Разрешен за приложение и селективен при голям брой култури, включително и зеленчуци.
Възможност за плитко инкорпориране при сухи условия (до 5 см дълбочина).
Може да се смесва с противошироколистни почвени хербициди.
Без ограничения в сеитбооборота при спазване на препоръките за употреба посочени в етикета.
В една сеитбена кампания може да се приложи при повече от една култура.

Разрешен за употреба в България при: слънчоглед, царевица, соя, зах. цвекло памук, фасул, люцерна  срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели  -  150 мл/дка .Прилага се след сеитба преди поникване на културата.

 В картофи срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели. Доза  150 мл/дка, след засаждане преди поникване на културата .В тютюн срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели. Доза 150 мл/дка,    преди разсаждане на разсада на полето. 
Домати ,пипер срещу  едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели  в доза 120 мл/дка.Прилага се преди разсаждане на разсада на полето.
В моркови срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели, в доза 20 мл/дка. Прилага се след сеитба преди поникване на културата.
В лук I, II, III година срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели. Доза: 120 мл/дка, след сеитба (засаждане) преди поникване на културата Забе- лежка: при лук I-ва година (от семена) да се прилага само на средно тежки и тежки почви.
Сорго-  едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели , в доза 120 мл/дка. Прилага се: след сеитба преди поникване на културата, но семената на соргото трябва да са третирани с Консепт.

Активно вещество: 960 г/л S-метолахлор

Свързани продукти


ОПТИКА ТРИО


Оптика трио  е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.
Цена: 7.40 лв.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


Тотален системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни
и широколистни плевели.
Цена: 7.00 лв.

НАСА ТАФ


Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
Цена: 12.00 лв.
Вижте детайли

СТОМП АКВА


Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
Цена: 32.00 лв.

ЗЕНКОР 600 СК


Зенкор 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.
Цена: 4.30 лв.

ПАНТЕРА 40 ЕК


ПАНТЕРА 40 ЕК е системен селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни земеделски култури. Притежава изключителна ефективност и пълен контрол на самосевките от житни култури.
Цена: 10.60 лв.

ШАРПЕН 33 ЕК


Шарпен 33 ЕК е селективен хербицид с почвено и листно действие.
Цена: 5.50 лв.

ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС


ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС е селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури по време на вегетация
Цена: 10.00 лв.
Вижте детайли

Хербоксон ТОП


Хербоксон ТОП е селективен листен хербицид със системно действие за борба с широколистни плевели в житни култури.
Код: 1119
Цена: 4.50 лв.

Магнето Топ 464 СЛ


Магнето Топ 464 СЛ е селективен, листен, системен хербицид  за борба с широклистни плевели в т.ч и устойчивите на 2, 4 Д при житните култури.
Код: 1120
Цена: 6.50 лв.

Полезни съвети


СХЕМА ЗА ПРЪСКАНЕ НА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

Агроаптека Младост предлага на своите клиенти схема за регулярното пръскане на овощните дръвчета. Схемата е разработена така, че да е максимално опростена и лесна за разбиране дори от любители на овошките.
Виж повече

Видове домати

Разликата между ранни, средно ранни и късни сортове домати
Виж повече