Хербициди - борба с плевели

Категория

Производител

Търсене

Хербицидите се използват за унищожаване или подтискане на различни видове нежелана растителност в градини, промишлени зони, трайни насажднения и др. 

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


РАУНДЪП КЛАСИК ПРО
Цена: 4.50 лв.

СТОМП АКВА


СТОМП АКВА
Цена: 28.80 лв.

ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК


ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
Цена: 23.00 лв.

Хербоксон ТОП


Хербоксон ТОП
Код: 1119
Цена: 4.40 лв.

Магнето Топ 464 СЛ


Магнето Топ 464 СЛ
Код: 1120
Цена: 6.00 лв.

Полезни съвети


Видове домати

Разликата между ранни, средно ранни и късни сортове домати
Виж повече