ДИТАН М 45


Контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите за борба срещу болести по лозя, овощни, зеленчукови и технически култури.
Цена: 4.90 лв.
Поръчайте

Внимание: Продукта е Втора професионална категория -  може да се прилага от
потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР.

ДИТАН М-45 е фунгицид с контактно (предпазно) действие. При пръскане продуктът образува
защитен слой върху повърхността на листата и не позволява на спорите на гъбния патоген да
проникнат през него. В същото време спорите на гъбата поемат продукт и се стопира развитието им.
При употребата на продукта се засилва процеса на фотосинтеза, а листната маса придобива по зелен
цвят. 

Може да се ползва за следните култури при следните болести:

Ябълки, Круши
Срещу струпясване (Venturia inaequalis; Venturia pyrina) в доза 200 г/дка.
• Прилага се във фенофаза BBCH 01 – 85 (от начало на набъбване на листните пъпки: пъпките
са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и имат светли участъци до
напреднало узряване:увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта).
• Максимален брой приложения – 4
• Интервал между приложенията: 14 дни - при последователни третирания с Дитан ДГ; 10
дни - при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол; 7 дни - при редуване
с други продукти.
• Карантинен срок – 28 дни
• Количество работен разтвор 50-100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника.
Да не се прилага при круши – сортове Кристали, Кося, Вутирата;
Може да предизвика ръжда при ябълки - сорт Златна превъзходна.
Лозя - винени и десертни сортове
Срещу мана (Plasmopara viticola) в доза 200 г/дка.
• Прилага се във фенофаза BBCH 15-85 (от 5 и повече листа са отворени до омекване на
зърната) .
• Максимален брой приложения – 4
• Интервал между приложенията – 10 дни
• Карантинен срок – 28 дни
• Количество работен разтвор 20-100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника
Да не се използват за храна лозовите листа, третирани със Дитан ДГ.
Моркови
Срещу алтернария (Alternaria dauci) в доза 200 г/дка
• Прилага се във фенофаза BBCH 12-49 (от втори същински лист - край на нарастване на
корена до достигнати са типични форма и размер)
• Максимален брой приложения – 4
• Интервал между приложенията – 14 дни
• Карантинен срок – 30 дни
• Количество работен разтвор 100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника
Лук - Шалот
Срещу ръжда (Puccinia alli) в доза 250 г/дка
• Прилага се във фенофаза BBCH 12-49 (от втори лист ясно видим до листата са загинали)
• Максимален брой приложения – 4
• Интервал между приложенията – 7 дни
• Карантинен срок – 28 дни
• Количество работен разтвор 80-100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника
Домати, Патладжан
Срещу мана по домати (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp,
solani) в доза 200 г/дка
• Прилага се във фенофаза BBCH 13-89 (от трети същински лист до пълна зрялост)
• Максимален брой приложения – 5
• Интервал между приложенията – 7 дни
• Карантинен срок – 3 дни
• Количество работен разтвор 50-100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника
Пипер
Срещу кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp, solani) в доза 200 г/дка
• Прилага се във фенофаза BBCH 16-84 (от растежа продължава до шести същински лист на
главното стъбло до 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене)
• Максимален брой приложения – 5
• Интервал между приложенията – 7 дни
• Карантинен срок – 3 дни
• Количество работен разтвор 50-100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника
Тиквички, тикви, пъпеши
Срещу мана (Pseudoperonospora cubensis) в доза 200 г/дка
• Прилага се във фенофаза BBCH 15-89 (от растежа продължава до пети същински лист на
главното стъбло до пълна зрялост)
• Максимален брой приложения – 4
• Интервал между приложенията – 7 дни
• Карантинен срок – 3 дни
• Количество работен разтвор 100 л/дка
• Метод на приложение: листно третиране с наземна техника
Марули
Срещу мана (Bremia lactucae) в доза 200 г/дкa
Прилага се във фенофаза BBCH 12-49 (от разтворен втори същински лист до типичен
размер, форма и твърдост на главите)
Максимален брой приложения – 4
Интервал между приложенията – 7 дни
Карантинен срок – 28 дни
Количество работен разтвор 50-100 л/дка
Метод на приложение: листно третиране с наземна техника.
Картофи
Срещу мана (Phytophtora infestans), кафяви листни петна (Alternaria porri ) в доза 200 г/дка
• Прилага се във фенофаза BBCH 15-90 (от разтваряне на петите листа на главното стъбло до
начало на пожълтяване на листата)
• Максимален брой приложения – 8
• Интервал между приложенията – 7 дни
• Карантинен срок – 7 дни
• Количество работен разтвор 20-80 л/дка
 • Метод на приложение: листно третиране с наземна техника

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 800 г/кг манкоцеб

Свързани продукти


АГРИМЕТАЛ


Готова за употреба примамка за голи охлюви.
Код: 1119
Цена: 4.20 лв.

РАУНДЪП КЛАСИК ПРО


Тотален системен листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни тревни
и широколистни плевели.
Цена: 3.80 лв.

НАСА 360 СЛ


Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
Цена: 17.40 лв.

СТОМП АКВА


Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
Цена: 28.80 лв.

КАБРИО ТОП


Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за едновременна борба срещу обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене по лозя
Цена: 65.00 лв.

ОПТИКА ТРИО


Оптика Трио е листен, системен, селективен хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик.
Цена: 25.70 лв.

НИСОРАН 5ЕК


Нисоран 5 ЕК е акарицид с отлично овицидно и ларвицидно действие при голям брой
култури
Цена: 7.00 лв.

СКОР 250 ЕК


Системен фунгицид с отлично предпазно и лечебно действие
Цена: 8.20 лв.

НУПРИД 200 СЛ


Системен инсектицид с широк спектър на действие за борба срещу голям брой неприятели по
овощни, полски, зеленчукови, технически и украсни култури
Цена: 4.80 лв.

СИГНУМ


Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие
Цена: 38.00 лв.

ТОПСИН М 70 ВГД


Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу гъбни болести при лозя, овощни, зеленчукови и технически култури
Цена: 3.40 лв.

АКРОБАТ ПЛЮС ВГ


Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури
Цена: 7.40 лв.

Полезни съвети


Разсаждане на зеленчуци

Месец Май е месеца, в който разсаждаме зеленчуци като домати, пипер, краставици и други.
Виж повече